Armata albă și baronul negru

Armata albă și baronul negru

Salutare tovarăși, azi vă propun accesarea sovietului interior cu o piesă K-Pop (Kremlin Pop) din anii 20 izvorâtă din necesitatea Bolșevicilor de a hrăni spiritul de luptă și încrederea în reușita cauzei sovietice în contextul Războiului CIvil Rus. Despre momentul istoric am mai discutat în aceeași rubrică aici.

Piesa a fost compusă de Самуил Покрасс (Samuil Pokrass) care după războiul civil a emigrat în SUA unde a început să lucreze la Hollywood. Versurile sunt semnate de poetul Павел Горинштейн (Pavel Gorinștein). Amândoi au lucrat în mod special în zona Kievului însă creațiile lor de propagandă au fost adoptate în întreg spațiul sovietic.


Белая армия, чёрный барон
Снова готовят нам царский трон,
Но от тайги до британских морей
Красная Армия всех сильней.

belaia armiia, cernîi baron
snova gatoviat nam țarski tron,
no at taihi do britanski marei
krasnaia armiia vse silnei

Armata albă, baronul negru
Ne pregătesc din nou pentru tronul țarist
dar din taigauă până în Marea Nordului (Marea Britaniei)
Armata Roșie e mai puternică decât toți


Так пусть же Красная
Сжимает властно
Свой штык мозолистой рукой,
И все должны мы
Неудержимо
Идти в последний смертный бой!

tai puț je krasnaia
sjimaiet vlastna
svoi ștîk mizilistoi rukoi
i vse doljnîi mîi
neuderjima
idti v-poslednii smertnîi boi

Așa că lasă Roșul
să strângă cu fermitate (autoritate)
baioneta proprie cu mâna neînfricată
și ar trebui cu toții
fără frică (cu hotărâre)
să mergem către ultima luptă mortală


Красная Армия,марш вперёд!
Реввоенсовет нас в бой зовёт.
Ведь от тайги до британских морей
Красная Армия всех сильней!

krasnaia armiia, marș vperiod
revoensoviet nas v-boi  zaviot
viedț at taighi do britanski marei
krasnaia armiia vse silnei

Armata Roșie, înainte marș
Consiliul Revoluționar ne cheamă la luptă.
Până la urmă, de la taigauă până la Marea Nordului
Armata Roșie e cea mai puternică


Мы раздуваем пожар мировой,
Церкви и тюрьмы сравняем с землёй.
Ведь от тайги до британских морей
Красная Армия всех сильней!

Mîi razduvaiem pojar mirovoi
țerkvi i tiurmîi sravniaiem s-zemlioi
veț ot taighi do britanski mareii
krasnaia armiia vse silnei

Noi hrănim focul lumii (în lume)
Biserici și închisori vom rade de pe fața pământului
Până la urma, de la taigauă până la Marea Nordului
Armata Roșie e cea mai puternică.

сравняем – le egalăm (le facem una cu pământul în acest context)


Războiul Civil Rus însemnat confruntarea a două armate, cea roșie bolșevică și cea albă țaristă. Albii au primit sprijin extern din țări vestice însă nu aveau sprijinul poporului ceea ce făcea dificilă păstrarea teritoriilor. Principalii suținători ai albilor erau cei din fostele clase conducătoare și privilegiate iar luptele îi împingeau din ce în ce mai mult în afara zonelor dezvoltate ale fostului imperiu, în contact direct cu cei pe care, în definitiv, i-au asuprit.

Lucrurile desigur nu au fost așa de simple iar tragediile personale își pierd cu timpul forța lor emoțională, cum se întâmplă mereu. Piesa aceasta este un exemplu extraordinar de muzică de propagandă, o lecție de istorie și o imersiune în limba rusă.

Pe internet are peste 30 de milioane de vizualizări în multele ei interpretări. Dacă dorești poți vedea aici o versiune animată. Despre animație nu știu prea multe în afara faptului că aparține, aparent, anilor 60.

Close Menu