Scopul acestui site este să genereze o imagine de asamblu asupra spațiului eurasiatic înțeles în sensul geografic. În prezent acest ”super-continent” este compus din 94 de state și asta oferă un foarte bogat material de interacțiuni internaționale. Consider globalizarea ca un proces constant ce duce la modificări dinamice de la nivelul interstatal până la viața personală a fiecărui om în parte.

Revoluția tehnologică la care asistăm este un catalizator pentru inovare și obligă societățile să îmbrățișeze schimbarea într-un ritm accentuat față de trecut. Pe acest site există rubrica ”avangardă” unde sunt redate exact aceste aspecte ce țin de inovațiile cu putere de a genera o inerție pentru dezvoltare. În ce privește explorarea spațiului, de exemplu, există o mare dorință de colaborare interstatală, spre deosebire de cercetările din zona inteligenței artificiale unde statele au un mai mare interes de a dobândi superioritate națională în opoziție cu alternativa unei cercetări colective (de exemplu CERN).

Cultura este un element fundamental pentru societăți și implicit și pentru națiuni. Nivelele de închegare culturală (nu coeziune) diferă de la stat la stat fiindcă popoarele Eurasiei s-au dezvoltat de-a lungul mileniilor în moduri diferite. Tot această epocă obligă popoarele să dezvolte mecanisme de înțelegere față de particularitățile altor culturi. Diferențele sunt în prezent covârșitoare în multe privințe fiindcă deși cultura oferă o identitate națională și asigură individului sentimentul de apartenență aceste diferențe culturale riscă să frâneze procesele de coeziune dintre popoare

Dimensiunile politice, economice și militare țin desigur de zona relațiilor internaționale și reprezintă cele mai puternice și eficiente unelte de modelare a spațiului eurasiatic. În acest sens alăturări aparent forțate între civilizații, ca de exemplu China și Emiratele Arabe Unite, au la bază o serie de factori politici, economici și militari (deși cultura prin conexiunile istorice este adusă în discuție). În același timp apar și divergențe nefirești între vecini cum sunt conflictele dintre Rusia și Ucraina și Georgia. Aceste acțiuni sunt în esență mutări pe o tablă de șah iar cauzele pot în anumite momente să se piardă printre documente clasificate. Singurele informații la care am eu acces sunt însă sursele deschise iar prin aceste surse (la care cu toții avem acces) se pot intui anumite mutări.

Close Menu