Poezie: Slăbiciunea și întunericulSlăbiciunea va câștiga dacă noi nu vom începe
să ne curățăm venele de vicii.
Întunericul va triumfa dacă noi vom ezita
să ardem voalul ce ne acoperă ochii
iar tot ce este va dispărea
dacă înțelepciunea nu o vom alege.

Weaknesses will win if we won’t start
to clear our veins of vices.
Darkness will triumph if we don’t love
to burn the veil before our eyes
and all there is will fall pray to mice
if we don’t choose to be wise

versuri1-1