CSI ia măsuri în privința laboratoarelor biologice străine de pe teritoriile statelor membre

Reuniunea Consiliului șefilor de stat ai CSI, care a avut loc prin videoconferință la 15 octombrie sub președinția Belarusului, s-a dovedit a fi o platformă eficientă pentru discuții necesare. “Declarația de cooperare în domeniul siguranței biologice“, prezentată aici, vine în contextul unei pandemii și are ca scop prevenirea posibilelor amenințări biologice viitoare.

Declarația se bazează pe “Convenția privind interzicerea dezvoltării, producției și stocării armelor bacteriologice (biologice) și toxice și distrugerea acestora” (link aici) care a fost adoptată la 10 aprilie 1972.

Șefii de stat și-au exprimat acordul pentru a consolida cadrul legal al CSI în domeniul siguranței biologice și pentru a consolida controlul la nivel național “asupra activităților în sfera biologică desfășurate pe teritoriile statelor membre ale CSI, inclusiv de către statele străine și reprezentanții acestora“. Această frază este deosebit de importantă deoarece toate statele membre sunt acum responsabile pentru orice tip de Cercetare Biologică efectuată pe teritoriul lor de către agenți străini, mai exact SUA și persoanele și organizațiile legate de acestea. Având în vedere dreptul internațional, Convenția ONU din 1972 menționată anterior, orice tip de “arme bacteriologice (biologice) și toxine” sunt interzise pentru a se produce sau depozita.

Documentul (traducere)

Originalul (în limba rusă) poate fi găsit la https://e-cis.info/news/564/95418/

Declarație
șefii de stat membri ai Comunității Statelor Independente privind cooperarea în domeniul siguranței biologice

Șefii statelor membre ale Comunității Statelor Independente,

realizând că bunăstarea sanitară și epidemiologică a populației și asigurarea protecției sănătății împotriva efectelor factorilor biologici periculoși, precum și monitorizarea riscurilor biologice se numără printre domeniile prioritare ale politicii de stat a statelor membre ale CSI,

Constatând că, în condițiile granițelor comune, răspândirea bolilor infecțioase reprezintă o amenințare egală pentru toate statele membre ale CSI,

luând în considerare riscurile crescânde pentru sănătatea cetățenilor în legătură cu răspândirea noilor boli infecțioase și necesitatea de a dezvolta principii și abordări comune pentru a răspunde acestora,

subliniind relevanța dezvoltării și consolidării în continuare a unui sistem unificat de monitorizare și răspuns prompt la situațiile de urgență de natură sanitară și epidemiologică în spațiul CSI,

luând act de importanța interacțiunii dintre statele membre ale CSI, crearea și dezvoltarea unui sistem de monitorizare a riscurilor biologice, schimbul de informații privind problemele de siguranță biologică,

pentru a spori responsabilitatea statelor membre ale CSI în fața viitoarelor amenințări biologice,

Luând act de importanța Convenției privind interzicerea dezvoltării, producerii și stocării armelor bacteriologice (biologice) și toxice și a distrugerii acestora (în continuare – Convenția) ca unul dintre pilonii arhitecturii internaționale de securitate,

urmărirea scopului comun de consolidare a securității naționale a statelor membre ale CSI,

luând în considerare natura transfrontalieră a riscurilor și amenințărilor la adresa pericolelor biologice,

plecând de la generalitatea sarcinii de contracarare coordonată împotriva riscurilor și amenințărilor pericolelor biologice,

notează că riscurile crescânde în domeniul biosecurității necesită eforturi comune ale tuturor statelor membre ale CSI pentru a contracara amenințările de natură biologică,

confirmă importanța consolidării cadrului legal al CSI în domeniul siguranței biologice, inclusiv pentru a forma baza dezvoltării ulterioare a cooperării în asigurarea bunăstării sanitare și epidemiologice a populației, creșterea eficacității luptei împotriva bolilor infecțioase, răspunsul la situații de urgență de natură sanitară și epidemiologică, sănătatea publică, protecția sanitară a teritoriilor,

recunoaște necesitatea de a consolida controlul la nivel național asupra activităților în sfera biologică efectuate pe teritoriul statelor-membre CSI, inclusiv prin statelor străine și reprezentanților lor, precum și să consolideze cooperarea și interacțiunea în cadrul CSI pe probleme de securitatea biologică, inclusiv conformitatea cu Convenția și promovarea inițiativelor de a instituționaliza o,

subliniează importanța cooperării în cadrul CSI privind studiul și evaluarea situației sanitaro-epidemiologice și epizootice, precum și schimbul de informații privind posibilele amenințări și riscuri la adresa securității biologice a țărilor Commonwealth-ului,

Reafirmă importanța respectării și consolidarea Convenției, inclusiv prin adoptarea unui caracter juridic obligatoriu protocol la Convenție, care prevede, printre altele, un mecanism eficient pentru verificarea conformității; sprijini reluarea rapidă a negocierilor privind un astfel de protocol și de apel pentru consultări regulate și cooperare în rezolvarea oricăror probleme legate de punerea în aplicare a Convenției,

subliniează inadmisibilitatea creării mecanismelor internaționale care duplică funcțiile Convenției și operează ocolind Consiliul de securitate al ONU,

îndeamnă să continue cooperarea și munca comună pentru a menține bunăstarea sanitaro-epidemiologică și epizootică, pentru a preveni introducerea și răspândirea, prevenirea și eliminarea bolilor deosebit de periculoase pe teritoriile statelor membre ale CSI, pentru a minimiza daunele economice atunci când apar,

notează necesitatea unor măsuri preventive comune menite să reducă riscurile apariției și răspândirii bolilor infecțioase,

își exprimă disponibilitatea de interacțiune activă pe tema asigurării biosecurității la organizațiile ONU, inclusiv Organizația Mondială a Sănătății, pentru a forma o linie consolidată a statelor membre ale CSI în această direcție.