Reziliența economică a Rusiei devine apărare economică activă

Noua strategie de securitate națională a Federației Ruse a fost adoptată prin decret prezidențial la 2 iulie și publicată ziua următoare. Acesta este linkul către document. Este evident un document cuprinzător folosit pentru a lumina căile pentru viitoarele politici iar suveranitatea economică a statului are o importanță crucială.

Se ia în considerare incertitudinea economică globală, descrisă drept „глубокой рецессии”, o recesiune profundă, în timp ce sistemul financiar internațional este afectat de instabilitate. În afară de aceste probleme universale cu care se confruntă toate țările lumii, mai mult sau mai puțin, Rusia trebuie să se confrunte și cu o ofensivă strategică a grupului occidental pe mai multe niveluri, inclusiv cea economică.

Să aruncăm o privire asupra unora dintre cele 35 de acțiuni necesare pentru a asigura suveranitatea economică. Prima este „обеспечение институциональной и структурной перестройки национальной экономики на современной технологической основе, ее диверсификации и развития на основе использования низкоуглеродных технологий;“ (asigurarea restructurării instituționale și structurale a economiei naționale pe o bază tehnologică modernă, diversificarea și dezvoltarea acesteia pe baza utilizării tehnologiilor cu emisii reduse de carbon). Aceasta este o sarcină dificil de asumat, Rusia înaintează cu planul de a schimba complet economia sa, pentru a o face competitivă în noua eră. În opinia mea, două proiecte care prezintă cel mai bine această abordare sunt infrastructura pe bază de hidrogen pe care Putin însuși a discutat-o ​​la SPIEF (citiți aici), celălalt este remorcherul spațial (citiți aici). Al doilea exemplu care depășește într-adevăr așteptările previzibile este totuși centrat în jurul unei baze tehnologice moderne și este exact genul de proiect care să genereze sinergii pentru dezvoltare.

[email-subscribers-form id="2"]

Remorcher spațiu atinge, de asemenea, și acțiunea a 8-a: „укрепление достигнутых Российской Федерацией лидирующих позиций и конкурентных преимуществ в авиационной, судостроительной, ракетно-космической промышленности, двигателестроении, атомном энергопромышленном комплексе, а также в сфере информационно-коммуникационных технологий“, (consolidarea poziției de lideri și a avantajelor competitive existente ale federației ruse în industria aeronautică, construcții navale, rachete și spațiu, construcții de motoare, industria energetică nucleară, precum și în domeniul tehnologiilor informației și comunicațiilor). Putem vedea aici că Rusia se consideră ca având poziții de lider și avantaje competitive care nu trebuie decât consolidate. Într-adevăr, lista industriilor enumerate aici vede în mod consecvent o implicare din partea rusiei.

Cele 35 de acțiuni pot fi împărțite în câteva categorii principale. În primul rând aș pune problema dezvoltării tehnologice. Fie pentru a consolida aspectele deja existente din industrie, pentru a dezvolta noi tehnologii și direcții precum industria energiei regenerabile sau pentru a promova digitalizarea economiei. „Преодоление критической зависимости российской экономики от импорта технологий, оборудования и комплектующих за счет ускоренного внедрения передовых российских технологических разработок, локализации производства на территории России“ (depășirea dependenței economiei ruse privind importul de tehnologii, echipamente și componente prin acelerarea introducerii tehnologiilor ruse avansate și localizarea producției în Rusia) este a 7-a acțiune și, după cum puteți vedea, vizează problema importului de tehnologie, situație în care Rusia se află în prezent și care este o vulnerabilitate.

Alte acțiuni vizează dezvoltarea infrastructurii și o răspândire mai echilibrată a industriilor pe cuprinsul federației, astfel încât discrepanțele dintre regiuni să se reducă. O serie de acțiuni financiare sunt de asemenea necesare ca „укрепление финансовой системы Российской Федерации и ее суверенитета, развитие национальной инфраструктуры финансовых рынков в том числе платежной инфраструктуры“ (consolidarea sistemului financiar al Federației Ruse și suveranitatea ei, dezvoltarea infrastructurii naționale a piețelor financiare, inclusiv infrastructura de plată). Rusia, de exemplu, are propriul sistem de plăți numit Mir.

Сокращение использования доллара США при осуществлении
внешнеэкономической деятельности
”(reducerea utilizării dolarului american în implementarea activității economice străine) este cea de-a 18-a acțiune din listă. „Dedolarizarea” are loc deja și prinde avânt iar Rusia nu este singura țară care trece printr-o astfel de tranziție.

Astăzi, 12 iulie, secretarul adjunct al Consiliului de Securitate al Rusiei, Alexander Abelin, a comentat această securitate economică (Экономическая безопасность) cu jurnaliștii (citiți comentariile aici). El începe prin a menționa activitățile grupului occidental de a genera instabilitate economică în interiorul Rusiei și cum ar trebui să facă față cel mai bine acestui atac, „este nevoie de atenție pentru dezvoltare unor măsuri care să vizeze blocarea încercărilor occidentale de a genera în Rusia o mare criză economică”. El încheie prin a preciza că Rusia trebuie să construiască “conexiuni diversificate (care) să permită creșterea stabilității și a dinamismului dezvoltării economiei rusești“, declarând că Moscova este dispusă să caute cooperare economică cu alte state. Asta înseamnă că rușii nu au de gând să se închidă de lume chiar dacă grupul occidental ar dori acest lucru.