• جهان از طریق فرهنگ روسیه را در آغوش خواهد گرفت

    جهان از طریق فرهنگ روسیه را در آغوش خواهد گرفت

    سرگئی لاوروف در سی و هفتمین نشست شورای سران نهادهای تشکیل دهنده فدراسیون روسیه که توسط وزارت امور خارجه برگزار شد، سخنرانی کرد و در آن به نقش محوری دیپلماسی فرهنگی در تعامل روسیه با کشورهای Россия обладает огромными возможностями в области культуры Их нужно активно использовать, тем более, что спрос на наш культурный продукт […]

    ادامه مطلب