Persana din știri: Importanța porturilor pentru dezvoltare

  • Post author:
  • Post category:Persisme
  • Reading time:2 mins read

În aceste zile în Iran este în lucru cel de al 7-lea program de dezvoltare. Aceste programe sunt un fel de planuri cincinale menite să creeze o direcție generală în societate și economie în condițiile în care între 60 și 70% din economia Iranului este planificată.

Ideea dezvoltării comerțului maritim în Iran nu este o noutate. Portul Chabahar, de exemplu, care până la un funct a fost rezultatul cooperării dintre Iran și India începe să devină important ca port-frate a lui Gwadar din Pakistan în sistemul BRI.


لزوم توجه جدی برنامه هفتم توسعه به اقتصاد دریامحور و‌ نقش محوری سازمان بنادر در توسعه کشور

Nevoie de atenție serioasă al celui de al 7-lea program de dezvoltare către economia maritimă și rolul central (fundamental) al Organizației Porturilor în dezvoltarea țării.


لزوم (lozum) = necesitate, nevoie / sinonim: ضرورت (zarurat)

توجه (tavajoh) = atenție, favoare, interes

توسعه (touse) = dezvoltare, expansiune / sinonim: پیشرفت