You are currently viewing Să Înțelegem Islamul de Frithjof Schuon

Să Înțelegem Islamul de Frithjof Schuon

Vine un moment când studierea Islamului capătă o altă anvergură și intri într-o zonă ”interdisciplinară” de interacțiune cu mai multe sisteme de gândire și căi, această carte prefigurează o asemenea perspectivă. Nu este o carte de familiarizare ci una de înțelegere.

”Dumnezeu nu a împărțit slujitorilor săi un lucru mai demn de prețuire decât inteligența”. Asta a spus Ali, văr și ginere al Profetului Muhammad. Într-adevăr, în concepția Islamică primul lucru creat a fost Calamul sau Inteligența.

Cunoașterea în profunzime a unei religii implică nu numai devotamentul intelectual necesar oricărui demers de înțelegere ci și pătrunderea spirituală a reprezentărilor simbolice. Întoarcerea la divinitate are o infinitate de căi iar limitarea omului la un număr de rețete predefinite reprezintă din această perspectivă o activitate împotriva naturii superioare a omului. Religiile au trasate linii definitorii reprezentate prin dogme în spatele cărora se găsesc aspecte detaliate și nuanțate mai personalizate și adaptate care însă nu încalcă dogma fiindcă toate acestea elemente radiază din ea ca dintr-un trunchi comun. Eventualele dezbateri pot apărea în privința aspectului, al exteriorului, în vreme ce esența va tinde mereu către origini.

intelegem-islamul-introducere-217581”Să înțelegem Islamul” a lui Frithjof Schuon este o carte concepută în sensul unei introduceri în spiritualitatea lumii musulmane. Abordarea superficială a studierii acestei religii are ca rezultat, evident, o vedere distorsionată a elementelor ce o compun, prin urmare trebuie înaintate încet și precaut fiindcă înțelegerea umană nu este capabilă să pătrundă esențele în mod direct în integralitatea lor. Cartea este împărțită în patru capitole: Islamul ; Coranul și Sunna ; Profetul ; Calea. Lucrarea se adresează cititorului occidental cu o minimă cunoaștere a elementelor de bază ale islamului.

”Umanitatea trăiește normal într-un simbol care este un semn către Cer, a deschiderii spre infinit.”

Schuon nu se limitează la o expunere sterilă a fundațiilor islamice, el încearcă să construiască în cititor un mecanism de înțelegere.

”(…) a privi lucrurile separat de Dumnezeu înseamnă deja necredință”

”Pentru islam lumea este o vastă carte plină de semne sau simboluri care vorbesc înțelegerii noastre și se adresează celor ce pricep”

”Cunoașterea și sfințenia dizolvă înghețul din noi, eliberează melodia interioară”.

Vă recomand această carte nu pentru informațiile ce se găsesc cu ușurință (de ex: Shahadah; stâlpii Islamului ; haqiqah ; tariqah ; shari`ah ; etc.) ci pentru faptul că lucrarea poate să reprezinte o cheie, ajută la construirea unui mecanism de înțelegere.