Liberi dar fără putere

It is said that the West has freedom of speech and various other freedoms. While it is true that in some regard we enjoy a couple of freedoms that are lacking in other places, these nonetheless come at a cost. In the past years our freedoms have been in decline and the thing that is growing is our lack of real power. The COVID crisis proved that we are not free but we are simply tolerated and that western freedom is pure ideology.


Se spune că Occidentul ne oferă libertatea de exprimare și alte libertăți. Deși este adevărat că, într-o anumită măsură, ne bucurăm de câteva libertăți care lipsesc în alte locuri, acestea vin cu un cost. De câțiva ani libertățile noastre au intrat în declin și ceea ce crește este lipsa noastră de putere reală. Criza COVID a dovedit că nu suntem liberi ci suntem pur și simplu tolerați și că libertatea occidentală este pură ideologie.


گفته می شود که غرب از آزادی بیان و آزادی های مختلف دیگری برخوردار است. اگرچه درست است که از برخی نظرها ما از دو آزادی که در مکان های دیگر کمبود دارند برخوردار هستیم ، اما اینها هزینه دارند. در سال های گذشته آزادی های ما رو به زوال است و چیزی که در حال رشد است فقدان قدرت واقعی ما است. بحران ثابت کرد که ما آزاد نیستیم بلکه به تحمل می شویم و آزادی غرب ایدئولوژی است.


Говорят, что Запад пользуется свободой выражения мнений и различными другими свободами. Хотя это правда, что в некотором смысле у нас есть две свободы, которых не хватает в других местах, они действительно имеют свою цену. В последние годы наши свободы сокращаются, и то, что растет, – это отсутствие у нас реальной власти. Кризис COVID доказал, что мы не свободны, а терпимы, и что свобода Запада-это идеология.


据说在西方人们有更多的自由。虽然这有点道理,但也要付出代价。西方国家的人现在没有什么权力了。西方由少数富人控制。

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Close Menu