No culture, only marketing

America e prototipul lumii noi occidentale, goală de conținut, plina de stimuli imediați și intenși într-un context care îi face irelevanți, o lume fardată de Hollywood fără trecut și viitor în spatele decorului. Nu are cultura, are doar marketing.


America is the prototype for the new western world, devoid of essence and filled with instant gratification and intense emotions in a context that make them irrelevant. It is a world built on Hollywoodian principles, with no past or future behind the film set. No culture, only marketing. It has value if it sells.


آمریکا نمونه اولیه ای برای دنیای جدید غربی است ، بدون ماهیت و پر از رضایت فوری و احساسات شدید در زمینه ای که آنها را بی اهمیت می کند. این دنیایی است که بر اساس اصول هالیوود ساخته است ، و گذشته و آینده پشت پرده فیلم نیست. بدون فرهنگ ، فقط بازاریابی. اگر بفروشد ارزش دارد


Америка прототипом нового западного мира. Лишенного сущности и наполненного мгновенным удовлетворением и сильными эмоциями в контексте который делает их неуместными. Это мир, построенный на голливудских принципах, без прошлого и будущего. Никакой культуры, только маркетинг.


美国是新西方世界的原型。 剥夺了本质,充满了即时的满足和强烈的情绪,使它们变得无关紧要。 这是一个建立在好莱坞原则之上的世界,没有过去也没有未来。 没有文化,只有营销。

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Close Menu