سازنده

| sazande

  1. constructor, producător
    plural: سازندگان‎ (sazandegan)
  2. participiu prezent al lui ساختن